• Ελληνικά
  • English

Διεύθυνση

OIKONOMOY ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - 3PL LOGISTICS

ΕΔΡΑ:
68o χλμ. Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών
Θήβα, T.K. 322 00
Τηλ.: 0030 210-5555000
Τηλ.: 0030 22620-23440
Fax: 0030 22620-22819

e-mail: info@economoutransport.gr